Övning för ökad kunskap om totalförsvaret

20. september 2019 15:49Arkiverad

Skånska kommuner och myndigheter har det senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta. Kristianstads kommun har varit en av dem. - Syftet med övningen har varit att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå

Tre personer vid ett bord.
Landshövding Anneli Hulthén, Lars Persson och Daniel Stepanovic från Länsstyrelsen Skåne är bland de omkring 400 personer från skånska myndigheter och kommuner som har diskuterat totalförsvarsfrågor under Övning Flinta.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som har genomförts i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.

- I Kristianstads kommun har vi samlat förvaltningschefer och nyckelpersoner från vår krisorganisation kring de frågor vi har fått utskickade till övningstillfällena. Jag upplever att övning Flinta har gett oss ökad kunskap och förståelse för frågor som rör vår beredskap och för kommunens roll i Totalförsvar Skåne, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den stora, nationella totalförsvarsövningen TFÖ 2020 som ska hållas nästa år. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och stärka samhällsaktörernas förmåga att samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.

- Den viktigaste uppgiften för Kristianstads kommun är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl under fred som under kris och krig. Under övningen har vi tvingats tänka igenom vilka utmaningar vi skulle kunna ställas inför och hur vi då kan lösa dem, säger Christel Jönsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.