Östersjön – från sött till salt visar livet i havet

1. august 2022 09:26Arkiverad

Femton stora fotografier om livet i Östersjön. Över och under ytan. Från norr till söder. Från sött till salt. Under sommaren visas utställningen Östersjön – från sött till salt av fotografen och biologen Johan Hammar i parken intill Aosehus i Åhus.

Efter 15 år som specialist på vatten arbetar Johan Hammar sedan 2013 som fotograf och filmare på heltid. Med kamerans hjälp tar han oss med på vattnets resa från snösmältningen på fjället till Östersjöns mynning i Öresund. Flygbilder varvas med undervattensbilder och porträtt av arter.

– Förhoppningen är att väcka tankar och sprida kunskap och nyfikenhet om Östersjön. Det är ett helt unikt hav och några av arterna finns inte någon annan stans, säger Johan Hammar.

Hur vi behandlar våra vattendrag, våtmarker, sjöar, skogar och andra ekosystem på land påverkar hur Östersjön mår.

– Genom samarbete, långsiktigt och målmedvetet arbete, kloka beslut baserade på kunskap och åtgärder på land och till havs kommer Östersjön sakta men säkert att återhämta sig, säger Johan Hammar.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike arbetar sedan flera år både med att återskapa våtmarker och restaurera vattendrag, åtgärder som syftar till att förbättra både sötvatten och hav. Samtidigt sker arbete med att öka allmänhetens kunskap och engagemang.

– Havet är en angelägenhet för alla och det är fantastiskt roligt att kunna visa den här utomhusutställningen nu under sommaren för både turister och kommuninvånare, säger Karin Magntorn, föreståndare på naturum Vattenriket.

Utställningen ”Östersjön – från sött till salt” är ett samarbete mellan Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Johan Hammar. Den visas med bidrag från Naturvårdsverket och WWF-projektet Återskapa Östersjöns livskraft.

Utställningen är öppen fram till den 14 augusti.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.