Nedskräpningen halverad i innerstaden – igen

Uppdaterad:25. september 2020 12:08Arkiverad

Vartannat år mäter kommunen nedskräpningen i innerstaden i samarbete med Håll Sverige Rent. Mellan 2016 och 2018 halverades nedskräpningen. Årets mätning visar att den har halverats igen.

I samarbete med Håll Sverige Rent mäter kommunen nedskräpningen i innerstaden vartannat år. Mätningen görs för att belysa nedskräpningsproblematiken och för att kunna göra riktade insatser mot skräpet. Mätningen utförs under sommaren på 200 slumpvis utvalda platser och sedan räknar man ut den genomsnittliga nedskräpningen. Mellan 2016 och 2018 lyckades kommunen halvera nedskräpningen. Nu har resultatet kommit in för 2020 och nedskräpningen har halverats igen.

- Vi är nu nere på 1,3 skräp på marken per 10 kvadratmeter i Kristianstads innerstad. Det är ett otroligt bra resultat och visar att vi har gjort en bra resa vad gäller gaturenhållning sedan 2016, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning.

Fimpar fortsätter att vara det största problemet, hela 54 procent. Därefter är det snusprillor, plast och papper/kartong som skräpar mest, men totalt sett så är det alltså mycket rent på Kristianstads gator.

Det goda resultatet beror tyvärr inte på att Kristianstadsborna har blivit bättre på att ta hand om sitt skräp på rätt sätt, utan det är riktade insatser mot skräpet från kommunen som har gjort skillnad.

- Vi har investerat i nya maskiner, placerat ut sopkärl med askkoppar, sett över kärlens placering och fortsatt att utveckla framgångsrika samarbeten, säger Henrik Wester.

Tekniska förvaltningen samarbetar med både omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen för att sysselsätta personer i gaturenhållningen genom arbetsmarknadspolitiska program. 33 personer är för närvarande sysselsatta. De plockar stora mängder skräp från innerstadens gator, men också i runt om på andra platser i kommunen och de röjer också undan skräpupplag från naturen.

- Vi har haft flera personer i programmet som nu har kunnat gå vidare till en ordinarie anställning i arbetslivet, så detta handlar om mer än gaturenhållning, säger Tommy Nilsson, arbetsledare för programmet.

Genomsnittlig nedskräpning i stadskärnan (skräp/10 kvm)

 • 2014: 3,41
 • 2016: 5,18
 • 2018: 2,59
 • 2020: 1,30

Fler aktiviteter mot nedskräpning

Under veckan pågår Framtidsveckan i Kristianstad, där årets tema har varit ”hållbar omställning”. Veckan är ett samarbete mellan flera aktörer och tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030. Flera skräpplockningsaktiviteter har under veckan utförts omkring i kommunen – bland annat har dykare rensat vattnet kring bron vid naturum.

Under sommaren 2020 har kommunen även startat upp ”Tryggare Kristianstad” tillsammans med fältgruppen och lokala BRÅ, där ungdomar genom feriearbete plockar skräp i centrala Kristianstad både på dag- och kvällstid.

Rapporten ”Skräpfacit för Kristianstad 2020” kan läsas i sin helhet under relaterad information.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.