Miljarder i EU-stöd för företagen att söka

Uppdaterad:24. juni 2021 09:03Arkiverad

Varje år går svenska små och medelstora företag miste om miljarder i stöd från det offentliga. ”Det finns mycket pengar att söka både om man vill utveckla sin verksamhet eller om man har behov av stöd som en konsekvens av pandemin”, säger Elisabet Farner, EU-samordnare på Kristianstads kommun.

"Har man som företagare en innovativ idé kan det vara värt lite tid att söka pengar ur EU-fonder", säger Elisabet Farner, EU-samordnare på Kristianstads kommun.
"Har man som företagare en innovativ idé kan det vara värt lite tid att söka pengar ur EU-fonder", säger Elisabet Farner, EU-samordnare på Kristianstads kommun.

Om man som företag har en projektidé eller ett behov inom framför allt innovation, affärsutveckling eller internationalisering så finns det goda chanser att man kan få pengar i stöd från EU-fonder. Pengarna kan exempelvis gå till insatser inom kompetenshöjning, produktutveckling, marknadsföring, organisationsutveckling, nya tjänster eller för insatser att etablera sig på nya marknader.

Även för företag som behöver hjälp i återstarten efter pandemin kan få hjälp med finansieringen genom EU-pengar. Genom EU:s återhämtningsinsats REACT-EU får Sverige 354 miljoner euro. Pengarna ska gå till åtgärder som ska bidra till ekonomisk återhämtning före och efter pandemin.

- Har man en innovativ idé så kan det vara lönt att lägga lite tid på att se vad det finns för pengar att söka som stöd. Det kan vara allt från förstudier till längre projekt, konstaterar Elisabet Farner.

Men är det inte väldigt tidskrävande för ett företag att söka EU-pengar?

- Man får naturligtvis räkna med viss administration och med att det tar lite tid att skriva ansökan, återkoppla efter att projektmedel blivit beviljade och så vidare. Det är upp till företagen att göra bedömningen om det tycker det är värt det, säger Elisabet Farner.

 

Tycker man som företagare att det krävs för mycket administration kanske man istället vill ingå i ett projekt som drivs av en annan organisation? Kristianstads kommun har ett intresse i att stötta företagen i kommunen genom olika projekt. Men för att kunna skapa olika projekt behöver man få veta vilka behov företagen egentligen om har inom framför allt omställning, digitalisering och internationalisering.

- Det kan gälla lite större frågor för företagen, där man kan samarbeta med andra, kanske genom internationellt utbyte? Som kommun kan vi inte jobba med enskilda företag, men samordnar gärna projekt som kan utveckla våra företag. Men som sagt: Då behöver vi veta vilka behoven hos företagen är, säger Elisabet Farner.

Du som företagare får gärna hjälpa oss att identifiera vilka behov just nu har för att kunna utvecklas genom att fylla i formuläret nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.