Lokal trygghetsmätning på gång

Uppdaterad:20. august 2020 11:00Arkiverad

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Hur trygga känner de sig när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

Polis stoppar bil.
Vad tycker du om tryggheten och om polisens arbete där du bor? Ta dig tid att svara på enkäten om du får den. Det ger stöd till kommunen och polisen i arbetet.

I dagarna kommer 72 900 personer mellan 16 och 85 år, som bor i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott det senaste året och om de känner oro för något särskilt är viktigt för oss att veta för att vi ska kunna skapa en god lägesbild och sätta in åtgärder tillsammans med polisen, säger kommunalrådet Peter Johansson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Cirka 1 800 personer i Kristianstads kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickades ut den 12 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras i slutet av året.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och kommunerna som ingår där sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.