Konstaterad covid-19 i hushållet

1. december 2020 12:04Arkiverad

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

I den uppdaterade versionen av vägledning har Folkhälsomyndigheten tagit bort att barn i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång.

Det är läkare som beslutar om förhållningsreglerna. Den som ska stanna hemma från arbetet eller skolan blir kontaktad av vården.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.