Invigning av Berga förskola

Uppdaterad:16. september 2019 16:45Arkiverad

Fredagen den 13 september är ingen otursdag, i alla fall inte om du arbetar eller går på Berga förskola. Det är en dag för glädje och firande när det äntligen är dags att officiellt inviga den nya förskolan.

Barn framför Berga förskola med rektor Anna Niklasson.
Rektor Anna Niklasson sätter barnen i centrum.

Idag är det dags för Berga förskolas personal och barn att gemensamt hålla i en officiell invigning. Att barnen är involverade märks direkt då hela ceremonin börjar med att barnen stämmer upp till sång:

– ”Alla barn är viktiga…”, ljuder högt.

– Det är barnen som är framtiden, säger skolchef Anders Månsson. Därför är vår roll så viktig. Inom vårt skolområde har vi t.o.m. skapat en egen devis: ”Vi skapar framtidsmod”

Rektor Anna Niklasson tycker det är viktigt att barnen även idag är i centrum:

– Det viktigaste är ju att barnen känner sig delaktiga och att det är lite högtidligt. Men även att det är en dag för glädje. Därför kunde inte vi heller låta bli att få hit Pidde P. Jag vet att han har varit på de andra skolinvigningarna, men för våra barn är det nytt.

Ordförande Daniél Tejera hade på sig en Pidde P tröja dagen till ära.

Och självklart är det ett lyckat drag, det svänger. Till synes kan barn- och utbildningsnämndens presidie repertoaren vid det här laget och alla nynnar med. Ordförande Daniél Tejera har t.o.m. införskaffat sig en Pidde P-tröja, dagen till ära.

Istället för traditionell bandklippning släpps färgglada ballonger mot skyn som nu till synes är klarblå istället för grå. Därefter serveras glass till barnen, i den alldeles egna glasskiosken.

– Det är bara att konstatera, säger Anna Niklasson, det blev verkligen en höjdardag trots otursmolnen som sågs på himlen.

Populär glasskiosk.

Effektiva team

Trots att det är roligt kräver ett nybygge eller renovering mycket av personalen. För personalen innebär det ner- och uppackande, utrensning och nybeställningar samtidigt som verksamheten ska fIyta på som vanligt. Men förutom praktikaliteterna påverkas också ofta organisationen.

– Vi har jobbat aktivt för att skapa effektiva team, för vi flyttar ju inte en orörd organisation till den Berga förskola. Det blir nya gruppkonstellationer med en del nya kollegor och tillsammans måste vi hitta effektiva arbetssätt med de nya förutsättningarna, uttrycker Anna Niklasson.

Förskollärare Linda Carlson är en som fått en ny arbetsplats. Hon är på avdelningen Gunghästen, som i sin tur är indelad i hästen och gungan. Där de äldre barnen är på våning två och de yngre på markplan.

– Jag är helnöjd, både med mina nya kollegor, men också med våra nya pedagogiska lärmiljöer. Ett favorit”rum” för alla tror jag, är den enorma balkongen som vi använder både när vi ska att äta mellanmål till andra pedagogiska aktiviteter.

Konceptförskola

För att inte behöva tänka om och tänka nytt, och för att hålla en hög kvalitet/standard vad gäller säkerhetstänk och miljötänk samt för att skolorna ska fungera praktiskt och pedagogiskt, har kommunen jobbat fram modellen konceptförskolor. Dessa byggs modulmässigt utifrån hur många avdelningar det finns behov av.

– Vi är så glada för vår nya förskola, den känns verkligen genomtänkt och anpassad efter dagens behov. Vi har åtta avdelningar för 144 barn, säger Anna Niklasson.

Närmare 30 byggprojekt med ny- eller ombyggnationer av skolor och förskolor pågår eller kommer att påbörjas under de närmaste åren i Kristianstads kommun. Totalt handlar det om investeringar på tre miljarder.

Alla förtjänar samma uppmärksamhet

Berga förskola är sist ut att invigas av de tre stora skolsatsningar som blivit färdigställda att användas till skolstarten nu i höst. Invigningarna har ägt rum varje fredag de tre senaste veckorna.

– Anledningen att vi inte lagt alla tre invigningar samma vecka är för att vi tycker att alla tre är förtjänar att få samma uppmärksamhet. Det är ju stora satsningar som kommunen gjort, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera. Men det är fler förskolor och skolor som ligger i pipelinen. Barnantalet ökar och dessutom finns det en del byggnader som är i behov av renovering.

Historik

2015 gjorde tekniska förvaltningen en bygg- och fuktteknisk statusbedömning av Gamlegårdens förskola och fann att p.g.a. byggnadens ålder, konstruktion, byggnadssätt och allmänna status att byggnaden behövde ersättas med en helt ny förskola. Det fanns också ett behov av en utökning av platser. Två avdelningar från Lingenäsets förskola har flyttat in i den nya förskolan,

Våren 2018 togs det första spadtagen och nu ett och ett halvt år senare hösten 2019 är det dags för invigning. Förskolan fick namnet Berga förskola och ligger i angränsning till den nya grundskolan Lingenässkolan.

Fakta

Förskolan består av åtta avdelningar för ca 144 barn
Antal personal: Ca 35
Byggnadsyta: 2235 kvm
Tomtyta: 9440 kvm
Kostnad: 77 miljoner kronor
Tillagningskök för 160 portioner
Byggherre: C4 Hus
Arkitekt: PE Arkitekter AB
Konstnärlig gestaltning: Fjärilssamlaren & kartan till skatten, Anna Ling

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.