Gymnasiemässan i Kristianstad är inställd

28. august 2020 08:40Arkiverad

På grund av coronapandemin har man nu i Kristianstads kommun beslutat sig för att inte ha den sedvanliga gymnasiemässan i oktober.

Gymnasiemässan har de sista åren hållits på Kristianstads arena.
Gymnasiemässan har de sista åren hållits på Kristianstads arena.

Årligen hålls en gymnasiemässa i Kristianstad där alla gymnasieskolor kan visa upp sig och sina program för elever som snart är i stånd att göra sitt val. Denna har de senaste åren hållits i Kristianstads Arena första veckan i oktober, men i år 2020 blir det uppehåll på grund av coronapandemin.

– Under rådande omständigheter finns det inget annat val att göra, säger skolchef Mattias Olsson. Vi har ju myndigheternas rekommendationer att förhålla oss och vi vill absolut inte bidra till en ökad smittspridning.

Gymnasiemässan är ett mycket uppskattat event som hjälper blivande gymnasieelever att bli lite klokare i sitt val av program och skola. De får chans att träffa rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt elever som kan svara på frågor om det framtida valet och få en känsla för programmet och skolan som helhet.

– Vi kommer inte heller att kunna ha Öppet Hus som vi brukar. Det innebär att gymnasieskolorna med sina respektive program behöver hitta nya sätt att nå ut till blivande elever och deras vårdnadshavare. Exempelvis kan det innebära att man tar emot fler elever på besök för så kallad skuggning eller andra aktiviteter i mindre grupper. Man behöver också hitta alternativa sätt för att levandegöra verksamheten, via till exempel hemsida och sociala medier.

­Skolchef Mattias Olsson avslutar:

­– Det ställer också större krav på studie- och yrkesvägledningen, men även på vårdnadshavare och elever att själva söka information och visa intresse. Kristianstad.se är en ingång, en annan är Skanegy.se.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.