Glädje över nytt rättscentrum

Uppdaterad:18. september 2020 18:07Arkiverad

På fredagen skrev skrev Kriminalvården och fastighetsbolaget Intea under avtalet för nya lokaler Kristianstad och firade händelsen på Stora torg. En modell av det nya rättscentrum som ska byggas visades upp, men ännu dröjer det ett bra tag tills det står klart bangården.

Fyra personer vid en modell
Pierre Månsson, kommunalråd (L), Richard Boström, kriminalvårdschef för Karlskrona och Kristianstad, Peter Johansson, kommunalråd (M) och Charlotta Wallman Hörlin, VD, Intea AB, samlades kring modellen av Kristianstads nya rättscentrum.

För ett par år sedan köpte Intea mark på det gamla bangårdsområdet, mitt emot det nuvarande polishuset, för att bygga ett rättscentrum. Målet var att Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården skulle rymmas i gemensamma lokaler.

För Kriminalvården handlar det om en rejäl utökning av utrymmet i jämförelse med det som i dag finns i polishuset. Häktet ska byggas ut från 29 till 100 platser och även ytorna för frivården och transportenheten växer.

I samband med ett besök av Krim:tour, en rullande utställning som informerar om kriminalvård och som under fredagen och lördagen finns på Stora torg i Kristianstad, passade Kriminalvården och Intea på att uppmärksamma sitt avtal om nya lokaler. På plats fanns också inbjudna politiker från kommunen.

Äntligen

– Äntligen! ropade Richard Boström, som är chef för kriminalvården i Kristianstad och Karlskrona, och strålade i kapp med solen över Stora torg.

Han ser fram emot att få moderna, funktionella och flexibla lokaler att möta framtiden i.

– Vi behöver kapacitetsökningen för att klara vår del i rättskedjan. Nu kan vi öka från 29 till 100 platser och kommer att behöva nyanställa omkring 70-80 medarbetare, framför allt kriminalvårdare men även andra funktioner, berättade han.  

Inteas projektchef Peter Jakobsson berömde samarbetet med kommunens planavdelning och mark- och exploateringsenhet och förklarade stolt att det kommer att bli det modernaste häktet i landet, med hållbarhet och miljö i fokus.

– Nu startar vi projekteringen och kommer att upphandla entreprenör i höst, meddelade han.

God arkitektur

Kommunalrådet Peter Johansson uttryckte glädje över de tillkommande arbetstillfällena men underströk också vikten av en ökad närvaro från statliga myndigheter i Kristianstad.

– Den ordinarie verksamheten utökas men det adderas också specialenheter som Nationellt forensiskt centrum.

Med en egen bakgrund inom byggbranschen och ett politiskt förflutet i byggnadsnämnden visade han stort intresse för modellen av bygget.

– Det är en stor byggnad som uppvisar god arkitektur och vacker gestaltning, konstaterade han.

Strategiskt viktigt

Kommunalrådet Pierre Månsson tog, utifrån sitt specialintresse för historia, avstamp i det förflutna och tyckte att Stora torg var en särskilt lämplig plats för att berätta den här nyheten. Här låg i stadens barndom fångkistan, som var den tidens häkte, och vid torget fanns senar Hovrätten, där bland andra Yngsjömörderskan fick sin dom.

– Lyckligtvis har kriminalvården utvecklats sedan dess, men jag är inte säker på att alla har förstått vilket viktigt steg det här projektet är för Kristianstads moderna historia, sa han.

Han jämförde Rättscentrums 35 000 kvadratmeter stora bygge med rådhuskvarterets 22 000 kvadratmeter för att tydliggöra hur stort byggprojektet faktiskt är.

– Strategiskt är det enormt viktigt att en så stor byggnad och en så stor arbetsplats placeras i stadens centrum. Dessutom kommer den här satsningen från rättsväsendet att göra hela nordöstra Skåne tryggare.

På väg mot granskningsskede

Det stora bygget som nu börjar projekteras kan väntas stå färdigt tidigast 2024. Nästa steg i processen tas vid byggnadsnämndens sammanträde den 29 september. Då ska nämnden bedöma om detaljplanen är färdig att ställas ut för granskning.

Redan hösten 2018 ställdes detaljplanen ut för ett första samråd. Vid det tillfället kom synpunkter från bland annat länsstyrelsen och Trafikverket, som har haft stor inverkan på det fortsatta planarbetet. Sedan samrådet har också de tre myndigheterna inom rättsväsendet som ska flytta in preciserat sina behov och storleken på byggnaden har ökat. I det detaljplaneförslag som nu är framme handlar det om flera olika byggnader på den omkring 20 000 kvadratmeter stora tomten. De två största, får ingång från Vattentornsvägen. Det ena  blir upp emot 39 meter högt, men får ändå titta upp mot Vattentornets 52 meter.

De synpunkter som lämnades under samrådet blivit beaktade och inarbetade i den fortsatta detaljplaneringen. Nu anses detaljplanen klar att ställas ut för granskning och om inga större invändningar kommer in under granskningsskedet kan detaljplanen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige framåt våren.

Kriminalvårdare längtar

En av dem som längtar efter att bygget ska bli klart är Therèse Lagrelius, som är kriminalvårdare på häktet i Kristianstad sedan tretton år tillbaka. I dag arbetar hon och hennes kollegor på fjärde våningen i polishuset, där häktet har funnits sedan 1976.

Therese Lagrelius, kriminalvårdare
Kriminalvårdaren Therèse Lagrelius ser fram emot att få nya lokaler och nya kollegor.

– Jag tycker att det ska bli så roligt med nya lokaler och nya kollegor! Med så många fler häktesplatser blir det både nya utmaningar och möjligheter, säger Thèrese Lagrelius som gärna rekommenderar kriminalvårdsjobbet till andra

– Visst kan det verka som om vi har många fyrkantiga rutiner, men det är de häktades mående och dagsform som styr hur dagen blir. Jag tycker varje dag att det är härligt att gå till jobbet och inte riktigt veta vad som ska hända, säger hon.

Hon och hennes kollegor informerar i utställningstrailern på Stora torg om Kriminalvården till kl. 15 på lördagen. Där går det bland annat att känna hur det är att bo i en cell.

Modell av bygggnader
Polishuset och Kriminalvårdens hus kommer att ligga ut mot Vattentornsvägen. De nya byggnaderna har i arkitekturen inspirerats av den imponerande kvarnbyggnaden på andra sidan järnvägsspåren.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.