Framgångsrik undervisning i digitalt möte

11. september 2020 10:00Arkiverad

Efter en vår av coronadominans var det dags att åter ta vid och samla alla rektorer, skolchefer, förstelärare och andra nyckelpersoner viktiga för satsningen Framgångsrik undervisning. Fast denna gång skedde samlingen digitalt genom livesändning.

Lektor Simon Hjort föreläste i livesändning.
Lektor Simon Hjort föreläste i livesändning.

- Framgångsrik undervisning handlar om att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen, vilket är vårt viktigaste uppdrag, inledde förvaltningschef Kenth Olsson med. Nu hoppas vi bara att tekniken håller för dagen.

Lektor Simon Hjort som engagerats för att vara med som guide på resan mot framgång, var uppkopplad från Vinterstallet redo för att föreläsa torsdagen den 10 september. Ute på olika skolor och förskolor satt rektorer, förstelärare och andra nyckelpersoner för att ta del av Simons klokskap.

- Nu ställer vi inte in utan ställer om, säger utvecklingschef Anna Karlsdotter. Det är ju inte så att satsningen legat i träda, men samlingarna för de som ska leda satsningen Framgångsrik undervisning pausades under våren och sist Simon Hjort var här var i november. Nu är det dags för en ny boost.

Simon Hjort började med att se tillbaka på det år som gått och de kunskapsresultat som Kristianstads kommun lyckats uppbringa.

- Jämför er inte med andra, men jobba tillsammans. Det går att göra förändringar även i en stor kommun. Man behöver ställa sig frågan: Vilken är elevens guldbiljett till framgång? Diskutera i bikupor.

- Ni är duktiga på att fokusera på undervisningen och ni har byggt upp ett gemensamt språk. Behåll det fokuset, men min uppmaning till er är att vinkla det mycket tydligare mot elevens framsteg, ett ökat fokus på kunskapsresultat.

Föreläsningen följdes av en workshop där det gavs möjlighet att interagera med Simon.

Förstelärarna Mattias Salomonsson och Johans Hallberg visade också upp den digitala plattform i Google Sites som skapats just för Framgångsrik undervisning.

- På den digitala plattformen ska sammanfattningar av skolornas strategier för Framgångsrik undervisning finnas, för alla att ta del av. Ni hittar också relevant forskning som kan stärka arbetet och annat stödmaterial som exempelvis filmer med Simon Hjort.

Bakgrund

Mot bakgrund av nationella och kommunala analys-, jämförelse- och utvärderingsunderlag, beslutade förvaltningschefen redan 2016 ett direktiv om att kraftsamla för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna och höja undervisningskvaliteten.

Visionen för kommunen blev ”All undervisning i Kristianstads kommun kännetecknas av god kvalitet där varje elev når sin fulla potential”.

I januari 2019 gick startskottet för satsningen ”Framgångsrik undervisning” då lektor Simon Hjort för första gången träffade samtliga skolledare. Simon Hjort är med under hela resan, för att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar.

Simon Hjort har valts ut med noga omsorg för att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt. Han har bl.a. skrivit två böcker, Effektiv undervisning och Från tyckare till tänkare. Båda med fokus på undervisning.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.