Delårsrapport visar litet plus

Uppdaterad:19. september 2019 15:34Arkiverad

Kristianstads kommuns delårsbokslut för 2019 ligger klart. Prognosen pekar mot ett ekonomiskt slutresultat för året på knappt 33 miljoner kronor, drygt 7 miljoner kronor över budget. Samtidigt är det ett betydligt lägre resultat än de senaste åren och ett tecken på att kärvare tider väntar.

En man håller upp en rapport.
Kristianstads kommuns nya ekonomidirektör Oscar Nilsson har lagt fram sin första delårsrapport.

- Delårsrapporten ger en bra bild av var vi står inom kommunen och beskriver både det ekonomiska läget och hur väl vi ser ut att nå de mål vi har satt upp för våra verksamheter. Prognosen är att vi uppfyller de krav på god ekonomisk hushållning som är uppsatta för året, säger ekonomidirektör Oscar Nilsson.

Ett positivt inslag i delårsrapportens ekonomiska redovisning är att skatteintäkterna under årets första månader visat sig vara drygt 15 miljoner kronor högre än budgeterat. Det låga ränteläget har dessutom minskat finanskostnaderna med 13 miljoner.

Det mest oroande inslaget är prognosen för nämndernas verksamhet som pekar mot ett minus på 13, 5 miljoner kronor vid årets slut. Den största delen av underskottet ligger hos barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden.

­- Nu gäller det att hitta vägar att minska nämndernas underskott. Det är extra viktigt att vi håller budget i år, för de kommande åren har vi mycket större ekonomiska utmaningar, säger Oscar Nilsson.

Hela delårsrapporten finns att läsa under rubriken Dokument.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.