Byggnadsvårdspriset går till Blåherremölla

26. oktober 2021 11:12Arkiverad

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadsvårdspris till den eller de som gjort insatser inom byggnadsvårdsområdet. I år gick priset till Ingmar Melin och Blåherremölla i Maglehem där du kan avnjuta kulturhistoriska upplevelser i en gammal gårds- och kvarnmiljö.

Pristagare Ingmar Melin, Blåherremölla.
Pristagare Ingmar Melin, Blåherremölla.

Priset delas normalt ut i samband med kommunens födelsedag den 22 maj. Med anledning av pandemin fick man i år skjuta på prisutdelningen till den 21 oktober.

Byggnadsnämndens motivering:
På Blåherremölla tar man tillvara kunskap, förmedlar historia och visar i praktiken hur man låter en ålderdomlig kvarn fortsätta verka i ett nytt sammanhang. Med byggnaderna som källa arbetar Ingmar fram ny kunskap och missar inte ett tillfälle att lyssna på bygdens historia och förmedlar denna stolt vidare, kryddat med hantverksskicklighet och kärlek till beprövade material och metoder.

Blåherremölla är ett unikt besöksmål där man får möta hantverk på flera sätt, dels genom malning av säd i den gamla vattenkvarnen och dels genom byggnadsvård som tar en pedagogisk utgångpunkt i att bara laga det som behövs och inte ”passa- på- när- man- ändå- är- i- gång- och- byta- alltihop”.
Här ersätts lika med lika och bara så mycket som behövs, en trasig glasruta skarvas och på taket läggs ett sti i taget allt eftersom det tjänat ut.

Processen är viktig och att det är ett pågående arbete som visas, det lappas och lagas efter konstens alla regler med höga krav på material och metoder precis som man gjorde när ”förr”. Men då visste man inte att man traderade gammal kunskap som virkeskännedom och hantverksskicklighet eller att man resurshushållade, var ekologisk och verkade lokalt. Men allt detta vet och kan Ingmar Melin och förmedlar stolt vidare dessa kunskaper ihop med kaffeservering, konstutställning i en naturskön miljö. En mycket värdig vinnare av byggnadsvårdspriset 2021 för ett utmärkt arbete i kulturen och kulturmiljövårdens tjänst.

Fakta byggnadsvårdspriset

Tidigare år har Kristianstads kommun delat ut ett byggnadsmiljöpris. Från och med i år har man valt att istället ha ett byggnadsvårdspris och ett arkitekturpris för att bättre täcka in hela byggnadsmiljöområdet. Byggnadsvårdspriset delas ut till den eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsvårdsområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.