Bland kronor och lövverk i Tivoliparken

Uppdaterad:15. september 2020 14:36Arkiverad

Just nu klättras det i Tivoliparkens träd. Det är arborister som utför skötselåtgärder för att de gamla träden ska kunna stå kvar.

Längs gångstråket igenom Tivoliparken står det hästkastanjer i dubbel allé. Träden är pampiga och fina, men börjar också bli mycket gamla.

- Hästkastanjerna är planterade kring 1850 och de lever vanligen i ungefär 150 år, så våra träd lever lite på övertid, säger Jane Lagerstedt, trädgårdsmästare i Tivoliparken.

Under förra hösten gjordes en riskbedömning av Tivoliparkens träd och utefter den görs nu åtgärder för att säkra upp träden, vars grenar börjar bli tunga och de visar även tecken på att vara angripna av både kastanjemal och kastanjeblödare. Den första är en insekt och den andra är en bakterie som båda skadar hästkastanjer. Kommunen tar hjälp av utbildade trädvårdare, så kallade arborister, för uppdraget.

De vita fläckarna på Hästkastanjens blad är spår efter kastanjemal, som skadar träden.

– Träden är i varierande skick, vissa är bättre medan andra är sämre. Vi rensar bort tunga farliga grenar och vitaliserar trädkronorna genom att ta bort delarna med bakterieangrepp, säger Carl Svensson, en av de inhyrda arboristerna från Svearb.

Carl Svensson, arborist från Svearb och Jane Lagerstedt, trädgårdsmästare i Tivoliparken inspekterar arbetet.

Arbetet kommer att pågå under cirka två veckor och under tiden är gångstråket avstängt i etapper, men i parken är det lätt att gå runt arbetet. Många nyfikna parkbesökare stannar upp och spanar nyfiket upp mot kronorna.

Carl, vad krävs för att bli arborist?

- Det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning och bör du givetvis vara intresserad av träd och natur. Det är en fördel om du tycker att det är ok med höga höjder.

Hur är det att arbeta på 15 meters höjd i ett träd som lever på övertid?

– Hästkastanjer kan vara lite luriga med spontana grenknäckningar, så det gäller att veta vad man gör och förankra säkerhetslinan ordentligt, säger Carl Svensson.

Fler åtgärder i Tivoliparken

Under hösten kommer det även att ske fler åtgärder i Tivoliparken. I början av oktober kommer sommarblommorna att bytas ut mot mer tåliga markväxter och ett träd kommer att fällas.

– Det är ett gudaträd i parken som måste fällas. Det har blivit klassat som en invasiv art och då får vi inte ha kvar det, säger Jane Lagerstedt.

Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.