Bevattningsförbudet hävt

Uppdaterad:24. august 2020 10:14Arkiverad

Svalare väder och regn gör att bevattningsförbudet i Horna, Yngsjö och Åhus nu är hävt.

Bevattningsförbudet utfärdades den 10 augusti, eftersom det gick åt så stora mängder dricksvatten i sommarvärmen så att kommunens dricksvattenproduktion i området inte hann hålla samma takt. När förbudet meddelades sjönk vattenåtgången markant.

- Vi märkte stor skillnad direkt när vi gick ut med förbudet och vi vill tacka alla boende i de berörda områdena för att de agerade snabbt. Nu är vädret svalare med mer regn så därför häver vi förbudet, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen.

Just nu pågår det projekt på kommunen för att förstärka vattenförsörjningen till Åhus. Bland annat har en ny lågreservoar redan byggts på Åhus vattenverk och inom ett par år kommer en ny överföringsledning från Gärds Köpinges nya vattenverk också vara på plats.

- Oavsett om vi i framtiden kommer att ha tillräcklig teknisk kapacitet eller inte så är det alltid bra att använda dricksvatten med stor omsorg, säger Henrik Wester.

Tips på effektiv och omsorgsfull bevattning

 • Bevattna på kvällstid
  Vatten som används till gräsmattor på dagtid dunstar till stor del och ger endast begränsad effekt.
 • Bevattna begränsad tid
  Låt inte bevattningen stå på under hela natten. När det bildas pölar rinner det till slut bara ut på asfalten intill tomten och ut i brunnarna.
 • Använd droppslangar till rabatter
  Droppslangar använder avsevärt mindre vatten än vattenspridare och varje droppe kommer jorden till godo. Glöm inte att stänga av den när jorden är genomfuktig.
 • Använd vattenkanna till blommor och buskar
 • Vattna på jorden, inte på bladen
  Stor del av vatten som landar på växterna dunstar. Vattna på jorden där vattnet gör nytta.
 • Investera i teknik
  I detaljhandeln finns effektiva styr- och reglerutrustningar för tomtbevattning som använder både fuktsensorer och tidsstyrning för att använda mindre vatten på ett effektivt sätt.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.