Besökare vill ha gott bemötande

Uppdaterad:29. juni 2022 08:22Arkiverad

Mätningar visar att ett bra bemötande är den viktigaste reseanledningen när turister väljer att besöka en plats. Under sommaren kommer det finnas 17 platser, så kallade Info Places, runt om i kommunen som kan ge besökare kartor, broschyrer, tips och hjälp.

Bild från Rådhus Skåne i Kristianstad
Medborgarcenter i Rådhus Skåne är redo för besökare

Fast det är tillsammans med andra företag, butiker, restauranger och medborgare vi skapar ett bra resmål.

Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och ökar sysselsättningen, omsättningen och skatteintäkterna. Därför behöver vi alla vara goda ambassadörer och ge besökare ett gott bemötande.

Vi vill att besökarna ska ha lätt att hitta information. Därför finns våra Info Places utplacerade i kommunen och hos verksamheter som har varierade öppettider och kundunderlag.

– Alla som har besökare och känner att de får frågor kan få material av oss. Det kan vara allt från hotell till caféer eller bensinstationer, säger Hanna Kuhlau som jobbar med besöksnäringsfrågor i Kristianstads kommun.

Inne i Kristianstad finns fem Info Places och i Åhus finns fyra. Att vara en Info Place innebär att du har fler kartor och broschyrer, men att du även kan svara på enklare frågor. Är verksamheten utsedd som en Info Place finns en dekal med ett blått i någonstans.

Rådhus Skånes medborgarcenter är en Info Place. Under sommaren förstärks bemanningen och det finns alltid en medarbetare som tar frågor från besökare. Tillsammans skapar vi en trevlig plats för både besökare och medborgare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.