Undervisning kommunala gymnasieskolor 20/21

28. september 2020 09:15Arkiverad

Delvis distansundervisning och förskjuten skoldag för gymnasieelever läsåret 20/21

För att undvika smittspridning via pendlingstrafik och trängsel på gymnasieskolorna kommer skoldagen att förskjutas så att inga ordinarie lektioner startar före klockan 09.00, från och med 20 augusti.

Undervisningen ska delvis ske på distans i årskurs 2 och 3 inom nationella program och tillhörande introduktionsprogram (Programinriktat val och Yrkesintroduktion). Årskurs 2 ska ha undervisning på distans varannan vecka fr.o.m. vecka 36 (d.v.s. veckorna 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 21 och 23). Årskurs 3 ska ha undervisning på distans varannan vecka fr.o.m. vecka 35 (d.v.s. veckorna 35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22 och 24). Årskurs 1, introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt nationella program i gymnasiesärskolan ska inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma.

Elever kommer att ges möjlighet att hämta lunch på utsedda kommunala grundskolor och på Södra Kasern i centrala Kristianstad under de veckor man har distansundervisning.

Hur allt i praktiken kommer att ske och se ut för den enskilde eleven kommer att kommuniceras av ansvarig rektor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.