Lättläst: Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator, fastigheter och parker. De har också hand om vårt dricksvatten.

Vi sköter om gator och vägar.
Vi tar även hand om parker 
och de hus som kommunen äger.

Det är också vi som ansvarar för
att det finns rent vatten i våra kranar

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter tekniska förvaltningen.

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.