Lättläst: Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för förskolan och skolan.

Vi ansvarar för att barn och vuxna
ska kunna gå i skola och få utbildning.

Vi har hand om förskola,
skola, gymnasieskola
och utbildning för vuxna.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.