Visioner och framtidsidéer

Kristianstads kommuns vision är ”Vi lyfter tillsammans” och sträcker sig fram till år 2030. Visionen utmanar vår identitet, ska stärka vår självkänsla och skapa framtidstro. Visionen känner inga geografiska gränser och vi använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.

Vision Kristianstad 2030: Vi lyfter tillsammans
Vision Kristianstad 2030: Vi lyfter tillsammans

Varför behövs en vision?

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Visionen beskriver hur vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta.

Tillväxt - tanke -  trivsel

Visionen bygger på tre områden som alla börjar på T; tillväxt, tanke och trivsel.

Tillväxt

Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. Vi ska vara en attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv för folkhälsan.

Tanke

Tanke handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för mångfald och ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.

Trivsel

Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets alla faser.  Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas samman och gör att Kristianstad tar plats. 

Hur når vi vår vision?

Kristianstads kommun har brutit ner visionen i en strategisk färdplan som har målbild 2020. Den strategiska färdplanen har en hög hållbarhetsambition och fokuserar på fyra delområden; hälsa och delaktighet, boendemiljöer och stadsutveckling, arbetsliv och attraktionskraft samt friska ekosystem.

Vision Kristianstad 2030: Vi lyfter tillsammans beslutades i bred politisk enighet av kommunfullmäktige den 10 juni 2014.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.