Ulrika Tollgren (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunalråd
Gruppledare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:e vice ordförande
Räddningsnämnden, 2:e vice ordförande
Bostadsort
Arkelstorp
Telefon
0729-84 16 89
E-post
Sociala medier