Ulrika Tågström (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ersättare
Omsorgsnämnden, Ledamot
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare