Torgny Holmberg (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare