Solveig Andersson (ALTBR)

Parti
Alternativet i Bromölla
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare