Roland Krantz (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
AB Allön, Revisor
AB Kristianstadsbyggen, Revisor
C4 Elnät AB, Revisor
C4 Energi AB, Revisor
C4 Parkerings Aktiebolag, Revisor
Kommunrevisionen, Ledamot
Kristianstads Biogas AB, Revisor
Kristianstads Renhållnings AB, Revisor
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Revisor
Bostadsort
Everöd