Per-Erik Johansson (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ledamot