Östen Warnhag (C)

Parti
Centerpartiet
Uppdrag
AB Allön, Ersättare
AB Kristianstadsbyggen, Ersättare
C4 Parkerings Aktiebolag, Ersättare
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Ersättare