Mona Nihlén (V)

Parti
Vänsterpartiet
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare