Lorna Molin (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Omsorgsnämnden, Ledamot
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare
Bostadsort
Fjälkinge