Lena Blennow-Andersson (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare