Kristina Lindbåge (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Vice ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Vice ordförande
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0768-44 69 99
E-post