Katarina Honoré (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare
Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot
Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot
Landsbygdsråd, Vice ordförande
Räddningsnämnden, Ledamot
Bostadsort
Färlöv
Telefon
0709-26 43 11
E-post