Johannes Bengtegård (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare
Överförmyndarnämnden, Ersättare
Åhus Hamn & Stuveri AB, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad