Jessica Möller (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot