Jan Carlsson (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
AB Allön, Ersättare
AB Kristianstadsbyggen, Ersättare
C4 Parkerings Aktiebolag, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Ersättare
Valberedningen, Vice ordförande
Bostadsort
Kristianstad