Ingela Kristensson (KD)

Parti
Kristdemokraterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare