Ingela Bröndel (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot