Ian Fernheden (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Kommunalråd
Gruppledare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande
Räddningsnämnden, 1:e vice ordförande
E-post