Håkan Englund (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare
Bostadsort
Kristianstad
E-post