Göran Sevebrant (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
AB Allön, Revisor
AB Kristianstadsbyggen, Revisor
C4 Elnät AB, Revisor
C4 Energi AB, Revisor
C4 Parkerings Aktiebolag, Revisor
Kommunrevisionen, Vice ordförande
Kristianstads Airport AB, Revisor
Kristianstads Biogas AB, Revisor
Kristianstads Industribyggnads AB, Revisor
Kristianstads Kommunföretag AB, Revisor
Kristianstads Renhållnings AB, Ledamot
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Ledamot
Bostadsort
Åhus