David Stenergard (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Arbete och välfärdsnämnden, Ordförande
Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ordförande
Kommunfullmäktige, Ledamot
Bostadsort
Åhus