Christina Silverbern (M)

Parti
Moderaterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott, Ordförande
Räddningsnämnden, Ersättare
Bostadsort
Åhus
E-post