Carl Henrik Nilsson (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
AB Allön, Ledamot
AB Kristianstadsbyggen, Ledamot
Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot
C4 Parkerings Aktiebolag, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot
Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot
Räddningsnämnden, Ledamot
Specialfastigheter i Kristianstad AB, Ledamot
Valberedningen, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad
E-post