Bengt Håkansson (SD)

Parti
Sverigedemokraterna
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kristianstads Renhållnings AB, Ledamot
Tekniska nämnden, Ledamot
Valberedningen, Ledamot
Överförmyndarnämnden, Ledamot
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0734-28 27 08
E-post