Anders Tell (S)

Parti
Socialdemokraterna
Uppdrag
Kommunalråd
Gruppledare
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:e vice ordförande
Kristianstads Industribyggnads AB, Vice ordförande
Kristianstads Kommunföretag AB, Vice ordförande
Räddningsnämnden, 2:e vice ordförande
Bostadsort
Kristianstad
Telefon
0733-13 64 44
E-post