Anders Nilsson

Parti
(inget parti)
Uppdrag
Kommunfullmäktige, Ledamot
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Omsorgsnämnden, Ledamot
Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot
Räddningsnämnden, Ersättare
Överförmyndarnämnden, Ledamot
Bostadsort
Tollarp