Valnämnden

Valnämnden har ansvaret att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Vi genomför även folkomröstningar och extra val om kommunfullmäktige eller riksdagen beslutar om det. I nämnden finns sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Vi ansvarar för indelningen i valdistrikt och ser till att vi har tillgängliga vallokaler. Vi ska även se till att det finns röstmottagare.  

Valkretsar och valdistrikt

Kristianstads kommun är indelad i två valkretsar och 43 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 5-8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär sammanräkning. Totalt utser valnämnden ca 300 röstmottagare och är även ansvariga för att de får utbildning inför valet. 

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktigen och regionfullmäktige är fyra år. 

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.