Räddningsnämnden

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänst i kommunen. Räddningsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Räddningsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor såsom operativ räddningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt dessa lagar. Dessutom är Räddningsnämnden Krisledningsnämnd enligt Lag om extraordinära händelser.

 

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.