Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör idrottsanläggningar, badanläggningar och offentlig konst. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för biblioteken, teatern, kulturhuset Barbacka, konsthallen och Kulturkvarteret. Kristianstads konsthall och Kulturkvarteret är utlagda på driftentreprenad.

Vi ansvarar också för våra idrottsanläggningar, simhall och friluftsbad.

Vi stöder kommunens fritidsgårdsverksamhet och det omfattande föreningslivet med bidrag. Vi ansvarar även för inköp av konst och för den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer.

Kultur- och fritidsverksamheten ska spela en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt ha ett starkt medborgarperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ska kultur- och fritidsverksamheten ge rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och skapande genom hela livet.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.