Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka. Ordförandeskapet delas av Moderaterna och Liberalerna.

Moderaterna och Liberalerna i den samverkande M-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande delar ordförandeposten i arbetsutskottet respektive kommunstyrelsen under mandatperioden 2018-2022

Ordförande under mandatperioden 2018-2022
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
november 2018 – december 2019 Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt  (C) Anders Tell (S)
januari 2020 – december 2020 Pierre
Månsson (L)
Karl Gemfeldt  (C) Anders Tell (S)
Januari 2021 – december 2021 Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt  (C) Anders Tell (S)
januari 2022 – november 2022 Pierre
Månsson (L)
Karl Gemfeldt  (C) Anders Tell (S)

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.