Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samlas till sammanträde en gång i månaden.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samlas till sammanträde en gång i månaden.

Kommunstyrelsen kan närmast beskrivas som kommunens "regering". Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.

Vi ansvarar för kommunens ekonomi, personalpolitik, fysisk planering och exploateringsverksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och turistverksamhet.

Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd. Styrelsen är arkivmyndighet och registeransvarig för de personregister som förs i kommunen.

Delat ordförandeskap

Ordförandeskapet delas den här mandatperioden av Moderaterna och Liberalerna.

Moderaterna och Liberalerna i den samverkande alliansen M-L-C-KD har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen arbetsutskott under mandatperioden 2018-2022.

Vem är ordförande under mandatperioden 2018-2022
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
November 2018 –
december 2019
Pierre
Månsson (L)
Peter
Johansson (M) 
Anders Tell (S)
Januari
2020 –
december 2020
Peter
Johansson (M)
Pierre
Månsson (L)
Anders Tell (S)
Januari
2021 –
december 2021
Pierre
Månsson (L)
Peter
Johansson (M)
Anders Tell (S)
Januari
2022 –
november 2022
Peter
Johansson (M)
Pierre
Månsson (L)
Anders Tell (S)

Kommunledningskontoret arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.