Kommunstyrelsen

Samtliga politiker i Kommunstyrelsen.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2022-2026.

Politiker och uppdrag

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.